سلام بر شما و آن نقطه ای که می شود همۀ قرآن را در او دید.
علی نقطه باء بسم الله
سلام بر شما و آن نقطه ای که می شود همۀ قرآن را در او دید. آن نقطۀ باء بسم الله است.  که آن نقطه علی امیر المؤمنین علیه السلام است!

ملا نایینی

میخواهی اسلام شناس واقعی را بدانی؟

حضرت علی علیه السلام!

 

00016

این وبسایت بزودی شروع به کار میکند.

تیکه های ما بیداری دارد و غفلت نمی آورد.

تیکه های ما نوش دارد و نیش ندارد.

در خور و شایسته!